Burgerinitiatief voor een Autoluwe Stedelijke As

We mogen 18 januari 2022 ons burgerinitiatief aan de Raad presenteren

Ter bevordering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid hebben >60 direct omwonenden de gemeente gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om doorgaand verkeer op de Burgemeester van Hoofflaan te weren.

 

We zijn reeds in contact met Veilig Verkeer Nederland (= VVN) en hebben ook contact opgenoment met Veldhoven Samen Verkeersveiligheid (= VSV).

 

Het plan zal na het verkeersonderzoek in samenspraak met alle belanghebbenden verder worden uitgewerkt (inclusief ondernemers). Denk daarbij onder andere aan meer ruimte voor fietsen, voetgangers en natuurlijk ook openbaar groen in plaats van asfalt, wat zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid zal bevorderen, voor (direct) omwonenden en bezoekers aan deze omgeving (= de zuidelijke entree van het CityCentrum).

 

Bewoners centrum in actie: Minder verkeer over de Stedelijke As; 16 Dec 2020

Uit eerdere onderzoeken:

Uit eerdere plannen:

De zuidentree van het City Centrum valt buiten het ontwikkelingsgebied Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan

Albertus Joannes Burgemeester van Hoofflaan

Uit enquête onder direct omwonenden:

Uit Ruimtelijke Structuurvisie:

Uit Ruimtelijke Structuurvisie:

  • Kwalitatieve verbetering van de verkeerstructuur, waarbij de overheersende rol van het autoverkeer plaatselijk wordt teruggedrongen ten gunste van het langzame verkeer;
  • Verbeteren van (de inrichting van) de openbare ruimte in de oorspronkelijke dorpskernen, mede gericht op het goed bereikbaar maken van voorzieningen voor alle doelgroepen en het bevorderen van leefbaarheid: obstakels wegnemen, hoogwaardige inrichting waarbij de rol van het autoverkeer (rijdend en stilstaand) wordt teruggedrongen.
  • Hoewel de bereikbaarheid per auto moet worden gegarandeerd, dient de ruimtelijke impact ervan te worden teruggedrongen. Dat schept naast de benodigde ruimte voor HOV ook extra ruimte voor het langzame verkeer.
  • Terugdringen van de dominante rol van het autoverkeer en extra ruimte voor openbaar vervoer (HOV) en langzaam verkeer;

Onderzoek toont aan: autoluwe binnenstad voorwaarde voor hoogbouw Eindhoven

UPDATE EINDHOVEN - Binnen de Ring in Eindhoven is plaats voor maximaal 21.000 woningen. Maar voorwaarde is wel dat het gebied autoluw wordt, zonder doorgaand verkeer. Anders loopt het verkeer in de stad helemaal vast, de hele dag. Ook meer groen en water zijn nodig om de leefbaarheid van een hoogbouwcentrum te garanderen. 

Michel Theeuwen 03-09-20, 07:30 Laatste update: 11:38 Bron: ED

 

Eindhoven kan volgens berekeningen in het Ontwikkelperspectief Centrum maximaal 3700 woningen bouwen in de binnenstad en nog eens 6500 rond de Fellenoord en het station. Binnen de Ring is nog plaats voor de overige 11.000. En buiten die rondweg moet dan de rest van de totale opgave van 40.000 woningen tot 2040 gebouwd worden. 

 

Het stuk is met de Verdichtingsvisie voor de binnenstad dinsdag gepresenteerd aan de gemeenteraad.  Het ontwikkelperspectief geeft aan wat er allemaal moet gebeuren om de ambitie uit de visie waar te maken. Onderzoeker Peter van Wijmen benadrukte dat vergroening, klimaatbestendig bouwen (denk aan de zomerse hitte en de hoosbuien), duurzaamheid en bereikbaarheid essentieel zijn om een gezonde, leefbare stad te kunnen maken. Zonder meer groen en water en een halt aan de auto, lukt dat zeker niet, was zijn stelling.

 

In het stuk is de opgave voor Eindhoven in drie fasen opgeknipt. De eerste 7000 woningen zijn te realiseren door op korte termijn voor de hand liggende maatregelen te treffen. Bij de volgende 7000 moet er al een flink tandje bijgezet worden. Om aan de 21.000 in totaal te komen moet er op lange termijn echt fors ingegrepen worden. In die laatste fase zou bijvoorbeeld de zone rond het Eindhovensch Kanaal vergroend kunnen worden, zodat ook daar plaats voor woningbouw komt. 

Auto vaker laten staan binnen Ring

 

In ieder geval moet Eindhoven zich meer richten op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer; wie in de binnenstad moet zijn, moet steeds vaker de auto laten staan, mobiliteitstransitie heet dat. Verkeer moet steeds meer over de Ring en later over de Randweg buiten de stad geleid worden. Daarvoor moet de doorstroming op de Ring verbeterd worden door slimme verkeerslichten, eenvoudigere of minder kruisingen, ongelijkvloerse HOV-lijnen. Uiteindelijk moet het noordoosten van de rondweg, bij de Berenkuil, Insulindelaan en Kennedylaan drastisch aangepakt worden om verkeer weg te houden uit de stad. Alleen op die manier blijft de binnenstad bereikbaar voor bestemmingsverkeer, is het oordeel van de onderzoekers. Zodat er ruimte is voor nieuwbouw. 

 

Vergroening, verduurzaming en opvangen van klimaatverandering kan volgens het onderzoek door de beekdalen van de Dommel en de Gender  te verbreden en meer groen te planten in de binnenstad. Ook de Keizersgracht/Wal, Fellenoord en de Vonderweg/Mauritsstraat moeten verkeersluw en groen worden. 10 procent minder verharding in totaal is de doelstelling. Ook dat is nodig voor een leefbare stad in combinatie met meer hoogbouw. In de Verdichtingsvisie zijn zeven locaties aangewezen waar onder strenge eisen plaats is voor woontorens van 70 tot 160 meter:  VDMA/Heuvel, voormalige V&D, Schellensfabriek, binnenterrein Demer, Deken van Somerenstraat en Stadhuisplein. 

Geen Hema, maar Cocagne

 

Eerder noemden wij ook de Hema aan de Rechtestraat als focusgebied, maar dat klopt niet. De laatste locatie is de hoek Vestdijk/Kanaalstraat, bij hotel Pullman Eindhoven Cocagne en aansluitend aan het VDMA-gebied. Al eerder was er sprake van bouwplannen daar, maar bij de verkoop van het hotel dit voorjaar aan Ed Hollander wilden de partijen daar nog niet op ingaan. 

 

De gemeenteraad bespreekt de visie dinsdag 29 september.