Feiten

Hieronder een verzameling van zoveel mogelijk direct en indirect relevante feiten.

 

Op alle fronten is veel meer inzet nodig voor nieuwbouw | Opinie | ed.nl

Het is jammer dat mensen die zelf goed wonen een bouwplan – waar kinderen van henzelf of anderen graag willen wonen - zo lang kunnen vertragen of bemoeilijken. Het draagt bij aan verdere kostenverhoging en duurdere huizen, waar projectontwikkelaars en makelaars dan vaak de schuld van krijgen. 

 

Veldhoven trots op haar aanpak woningbouwversnelling - BEECKK Ruimtemakers

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Beeldvormend/2021/09-maart/19:30/Aanpak-WBV-20191203.pdf

 

Interim omgevingsverordening - Provincie Noord-Brabant

De macht van de ambtenaar | NPO Radio 1

 

 

 

Regels voor ruimtelijke ontwikkelingen - Provincie Noord-Brabant

Ruimtelijk beleid - Provincie Noord-Brabant

 

Omgevingsvisie - Provincie Noord-Brabant

We vinden participatie van omwonenden en betrokkenen bij grootschalige projecten een vanzelfsprekende zaak. Maar luisteren en mogen meepraten alleen is onvoldoende.

 

 

https://noord-brabant.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930sv2010ph2014-va01

Door een goede koppeling te maken tussen mobiliteitsopgaven en ruimtelijke ontwikkelingen, technische maatregelen te nemen en bestaande infrastructuur optimaal te benutten, worden nieuwe doorsnijdingen zo veel mogelijk voorkomen voor eventuele verbredingen van wegen, spoor- en vaarwegen. Dit is ook nodig vanuit het oogpunt van leefbaarheid en voor de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur, waaronder ook provinciale wegen. De toegenomen mobiliteit geeft een toenemende druk op de volksgezondheid met overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. De provincie streeft daarom naar duurzame mobiliteit met meer nadruk op emissie-arme voertuigen, openbaar vervoer en samenwerking bij transportstromen.

 

Kernbegrippen van de Ladder voor duurzame verstedelijking - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Jurisprudentie en Ladder - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/bijzondere-onderwerpen/ladder/jurisprudentie/#he7599490-40e5-40da-b333-aa9f9c08396b

 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk15-I-Informatienota-Informeren-over-kadersgebiedsvisie-en-tripartiete-overeenkomst-Djept.pdf

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk24-I-Informatienota-Aanleiding-en-proces-voor-Verkenning-naar-de-toekomst-van-het-Citycentrum.pdf

 

Hoe wordt tegenspraak weer samenspraak? (gbveldhoven.nl)

 

Woningbouw locatie Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan – Gemeente Belangen Veldhoven (gbveldhoven.nl)

 

 

https://www.raadvanstate.nl/@117125/201806074-1-a3/

 

 

Zie ook details voor nog meer details.