Media

Hieronder fragmenten uit onder andere het Veldhovens Weekblad, Omroep Veldhoven en het Eindhovens Dagblad:

Actueel:

 

Veldhoven:

 

Eindhoven en omgeving:

 

Stedelijke Gebied Eindhoven (SGE, NU.nl):

 

Lokale politiek

 • Hans van de Looij geeft het stokje door; 24 Mei 2017
  • Wél zal ik meer aandacht aan 'social media' besteden, dat gaat echt veranderen," zegt Mariënne van Dongen met een knipoog naar Hans van de Looij.
 • Nog volop vraagtekens over invulling gebied rond Rabobank / Muziekschool / Postkantoor; 6 Aug 2017
  • Op onze vraag hoe het staat met het onderzoek antwoordt het college dat de stedenbouwkundige verkenning ‘binnenkort’ (ambtelijk) wordt afgerond en na de zomervakantie richting B&W gaat. Het resultaat was halverwege dit jaar toegezegd. In ieder geval dus weer maanden vertraging.
 • VVD en D66 prettige leefomgeving belangrijker dan maximale opbrengst van ontwikkelaar; 20 Jul 2020
  • Ontwikkelaars pakken hun kans, kopen potentiële ontwikkellocaties en bedenken een plan. VVD-raadslid Arjan Gerritsen: ‘Het kan niet zo zijn dat de maximale opbrengst van de ontwikkelaar daarbij leidend is. Ons mooie Amstelveen moet niet bekend komen te staan als een Zuidas 2.’
  • D66 woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan: ‘Noem het opportunistisch of een gebrek aan visie. Het geschetste beeld was in ieder geval glashelder: een te kolossaal plan op een te klein stukje grond. Daarom alle lof voor wethouder Gordon (D66) om dit initiatief terug naar de tekentafel te sturen’.
  • De maximale opbrengst voor de ontwikkelaar is nooit leidend. Een prettige leefomgeving is dat wel. Uiteindelijk willen we allemaal een Amstelveen met voldoende groen en ruimte, voldoende voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Kortom, een Amstelveen waar het prettig wonen was, is en blijft’, aldus Arjan Gerritsen.
 • In Nuenen mag nieuw gebouw nog steeds niet hoger zijn dan een volwassen boom; 19 Nov 2020

 

https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/nieuwbouw/277003/amstelveners-bezorgd-over-meer-hoogbouw-642796

https://www.amstelveenz.nl/nieuws/weerstand-tegen-nieuwe-woontoren-groenelaan-leidt-tot-aanpassing-plan.html

 

https://wijmakennederland.nl/bijdrage/innovatie-versterken-vanuit-verstedelijking-en-mobiliteit

 

https://zwolle.d66.nl/2019/09/30/d66-liever-hoogwaardige-hoogbouw-in-de-stad-dan-meer-stenen-in-het-groen/

 

https://vught.d66.nl/2020/11/d66-wil-1-000-betaalbare-woningen-extra/

 

https://www.ad.nl/wonen/wonen-op-grote-hoogte-groeispurt-wolkenkrabbers-in-nederland~a5e41543/

https://www.ad.nl/wonen/eindhoven-gaat-windhinder-bij-nieuwe-woontorens-te-lijf~a059bd1c/

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-kiezen-te-gemakkelijk-voor-woontorens.14182751.lynkx

Eindhoven stelt visie over woontorens uit: kritiek op leefbaarheid stad

EINDHOVEN - De hoogbouwvisie voor de binnenstad van Eindhoven komt pas halverwege volgend jaar in de gemeenteraad. Eerst wil het college nog 'aanvullende gesprekken voeren met partners in de stad'.

Michel Theeuwen 13-12-19, 10:51 Laatste update: 12:15

 

Ook de stedenbouwkundige visie voor het Stadhuisplein komt later aan de orde. Daarover gaan B en W vooral in gesprek met omwonenden. Het Eindhovense college van B en W reageert daarmee op de reacties die de verdichtingsvisie en de Stadhuispleinvisie opriepen, onder meer tijdens een 'stadsgesprek' en op de opiniepagina van deze krant.

 

Het bouwen van veel woontorens, vooral in de traditioneel lage binnenstad, stuitte daarbij op kritiek, bijvoorbeeld op de leefbaarheid van zo'n hoogbouwstad. Ook het ontbreken van studies naar alternatieven, zoals middelhoogbouw op andere locaties in de stad, was een punt van kritiek. Te meer ook omdat uit woningmarktonderzoek is gebleken dat veel woningzoekenden liever buiten de binnenstad wonen.

 

XL-torens

Het gemeentebestuur gaat nu dus opnieuw in gesprek, waarna de visie wellicht aangescherpt wordt. Halverwege komend jaar neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit, laat een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu weten.

 

In de hoogbouw- of verdichtingsvisie is bekeken hoe Eindhoven meer woningen zou kunnen bouwen, vooral in de binnenstad. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar Internationale KnoopXL (rond Fellenoord en station), District E (Stationsplein) en het Stadhuisplein, drie XXL-locaties waar torens tot 160 meter mogelijk zijn. Op andere aandachtslocaties zijn XL-torens tot 105 meter toegestaan, zoals aan de binnenring, op de V&D-locatie aan de Rechtestraat, de Heuvel, de kop van het Eindhovensch Kanaal, hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat en de binnenterreinen in de binnenstad.

 

Wind en schaduw

Voor het Stadhuisplein heeft supervisor Winy Maas al een stedenbouwkundige visie opgesteld, omdat daar drie ontwikkelaars plannen maken. Die is nog niet gepubliceerd, maar wel toegelicht aan de omwonenden. Daarin zijn torens van 130, 140 en 160 meter met groene plantsoenen, daken en gevels ingetekend. Ook hier was de kritiek van omwonenden niet mals, en niet aan dovemansoren gericht. De gebiedsvisie Stadhuisplein wordt nu eerst uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld de concrete gevolgen en effecten (zoals windhinder, schaduwwerking, parkeeroplossingen) beter in beeld worden gebracht. Daarbij moet 'extra aandacht' zijn voor de inbreng van de inwoners. De gemeenteraad stelt het Stadhuispleinplan pas vast nádat de verdichtingsvisie is behandeld. Dat was ook een eis van omwonenden.

 

Eindhoven wil hoogbouw van hoge kwaliteit

EINDHOVEN - Hoogbouw in de binnenstad van Eindhoven is broodnodig, om voldoende woningen te bouwen, om de winkels, horeca en voorzieningen in het centrum in stand te houden. Maar de gemeente wil wel hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de woontorens en hun omgeving. Zo moet er zeker plaats zijn voor betaalbare woningen en veel groen. 

Michel Theeuwen 01-09-20, 18:30 Bron: ED

 

Zes plekken in de stad zijn voorzien voor hoge gebouwen van 70 tot ongeveer 160 meter hoogte. Die zijn al eerder bekend geworden. ,,Maar we hebben ook geluisterd naar de stad", zegt wethouder Yasin Torunoglu. ,,Twee locaties zijn afgevallen. Voor hoogbouw hoger dan 45 meter op het Wilhelminaplein en bij de PC Hooftlaan is geen draagvlak.” Binnen de Ring is zo plaats voor maximaal 21.000 woningen. 

 

De verdichtingsvisie van het college werd dinsdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarover is al veel gediscussieerd, op deze site, in de krant en op avonden die de gemeente of anderen organiseerden. Met die ‘input’ is de visie tot stand gekomen, aldus de wethouder. 

 

Uitgangspunt is het eerder vastgestelde beleid dat Eindhoven veel meer woningen moet bouwen, ook  in de binnenstad. ,,Omdat de vraag naar woningen enorm groot is, terwijl we geen ruimte hebben om een nieuw Meerhoven of nieuw Blixembosch te bouwen. Maar ik wil benadrukken dat we ook alle locaties buiten de Ring waar gebouwd kan worden, nodig zullen hebben om voldoende woningen te bouwen. We gaan ook per stadsdeel kijken waar ruimte is voor verdichting, bijvoorbeeld in Woensel-Noord.” 

 

Maar voor woningen met tuintjes heeft Eindhoven niet veel plaats meer, voegt Torunoglu eraan toe. ,,Daarvoor moeten mensen meer en meer terecht in Veldhoven Zilverackers, Nuenen-West of  Brandevoort in Helmond. En ook in de binnenstad willen we zorgen voor gezinsvriendelijke appartementen", aldus de wethouder

 

De gebieden waar hoogbouw mogelijk wordt zijn: Vestdijk/VDMA/Heuvel, Hema Rechtestraat, V&D Vrijstraat, Schellensfabriek Vestdijk, binnenterrein Demer, Nieuw Bergen Deken van Somerenstraat en het Stadhuisplein. De hoogtes variëren van 70 tot 150 à 160 meter, maar die moeten wel op een gebouw staan dat aansluit bij de bestaande ‘Eindhovense laag’ van zo'n vier tot zes bouwlagen. Het Stationsplein en de omstreden kop van het Eindhovensch Kanaal vallen buiten deze visie.  

 

Verder stelt het college in de verdichtingsvisie veel eisen aan nieuwbouwplannen in de binnenstad. Ontwikkelaars moeten daar straks aan voldoen. Plannen moeten leiden tot vergroening van het gebied, een levendige begane grond (plint) hebben, aansluiten bij de cultuurhistorie van de stad en van hoge kwaliteit zijn. ,,En we sluiten hoogbouw in bijvoorbeeld De Bergen en aan het historisch stratenpatroon uit, met uitzondering van de binnenring waar al een eeuw lang afwijkende gebouwen zoals de Lichttoren gebouwd zijn", aldus Torunoglu. 

 

Een andere stringente eis is dat er in bouwplannen in de binnenstad zeker 20 procent sociale woningbouw opgenomen wordt. ,,Want ik blijf het zeggen: de binnenstad is voor iedereen, niet alleen voor de rijke sjeiks. We willen ontwikkelaars en corporaties uitdagen. Nu zien we dat met deze eisen nieuwbouw in de binnenstad haalbaar is. Al kan niet elk plan op alle punten excelleren, maar het moet wel op alle eisen een voldoende scoren.”

 

Verder is dinsdagavond een Ontwikkelperspectief Centrum gepresenteerd. Daarin staat wat de gemeente moet doen om de bouw van maximaal 21.000 woningen binnen de Ring mogelijk te maken. Daarvan komen er maximaal 3700 in de binnenstad en 6500 rond de Fellenoord en het station. Meer is volgens de onderzoekers niet mogelijk, als er eisen gesteld worden aan vergroening, duurzaamheid en bereikbaarheid. Per bouwfase zal de stad veel maatregelen moeten treffen zoals de doorstroming op de binnenring en rondweg bevorderen, de binnenstad autoluw maken en vergroenen. Volgens de onderzoekers is een ding heel duidelijk: zonder autoluwe binnenstad zijn de genoemde woningbouwaantallen niet mogelijk, dat kan de stad niet aan met grote hoeveelheden auto's. Zij stellen dat Eindhoven zich meer móet richten op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, anders is nieuwbouw op deze schaal onhaalbaar. 

Onderzoek toont aan: autoluwe binnenstad voorwaarde voor hoogbouw Eindhoven

UPDATE EINDHOVEN - Binnen de Ring in Eindhoven is plaats voor maximaal 21.000 woningen. Maar voorwaarde is wel dat het gebied autoluw wordt, zonder doorgaand verkeer. Anders loopt het verkeer in de stad helemaal vast, de hele dag. Ook meer groen en water zijn nodig om de leefbaarheid van een hoogbouwcentrum te garanderen. 

Michel Theeuwen 03-09-20, 07:30 Laatste update: 11:38 Bron: ED

 

Eindhoven kan volgens berekeningen in het Ontwikkelperspectief Centrum maximaal 3700 woningen bouwen in de binnenstad en nog eens 6500 rond de Fellenoord en het station. Binnen de Ring is nog plaats voor de overige 11.000. En buiten die rondweg moet dan de rest van de totale opgave van 40.000 woningen tot 2040 gebouwd worden. 

 

Het stuk is met de Verdichtingsvisie voor de binnenstad dinsdag gepresenteerd aan de gemeenteraad.  Het ontwikkelperspectief geeft aan wat er allemaal moet gebeuren om de ambitie uit de visie waar te maken. Onderzoeker Peter van Wijmen benadrukte dat vergroening, klimaatbestendig bouwen (denk aan de zomerse hitte en de hoosbuien), duurzaamheid en bereikbaarheid essentieel zijn om een gezonde, leefbare stad te kunnen maken. Zonder meer groen en water en een halt aan de auto, lukt dat zeker niet, was zijn stelling.

 

In het stuk is de opgave voor Eindhoven in drie fasen opgeknipt. De eerste 7000 woningen zijn te realiseren door op korte termijn voor de hand liggende maatregelen te treffen. Bij de volgende 7000 moet er al een flink tandje bijgezet worden. Om aan de 21.000 in totaal te komen moet er op lange termijn echt fors ingegrepen worden. In die laatste fase zou bijvoorbeeld de zone rond het Eindhovensch Kanaal vergroend kunnen worden, zodat ook daar plaats voor woningbouw komt. 

Auto vaker laten staan binnen Ring

 

In ieder geval moet Eindhoven zich meer richten op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer; wie in de binnenstad moet zijn, moet steeds vaker de auto laten staan, mobiliteitstransitie heet dat. Verkeer moet steeds meer over de Ring en later over de Randweg buiten de stad geleid worden. Daarvoor moet de doorstroming op de Ring verbeterd worden door slimme verkeerslichten, eenvoudigere of minder kruisingen, ongelijkvloerse HOV-lijnen. Uiteindelijk moet het noordoosten van de rondweg, bij de Berenkuil, Insulindelaan en Kennedylaan drastisch aangepakt worden om verkeer weg te houden uit de stad. Alleen op die manier blijft de binnenstad bereikbaar voor bestemmingsverkeer, is het oordeel van de onderzoekers. Zodat er ruimte is voor nieuwbouw. 

 

Vergroening, verduurzaming en opvangen van klimaatverandering kan volgens het onderzoek door de beekdalen van de Dommel en de Gender  te verbreden en meer groen te planten in de binnenstad. Ook de Keizersgracht/Wal, Fellenoord en de Vonderweg/Mauritsstraat moeten verkeersluw en groen worden. 10 procent minder verharding in totaal is de doelstelling. Ook dat is nodig voor een leefbare stad in combinatie met meer hoogbouw. In de Verdichtingsvisie zijn zeven locaties aangewezen waar onder strenge eisen plaats is voor woontorens van 70 tot 160 meter:  VDMA/Heuvel, voormalige V&D, Schellensfabriek, binnenterrein Demer, Deken van Somerenstraat en Stadhuisplein. 

Geen Hema, maar Cocagne

 

Eerder noemden wij ook de Hema aan de Rechtestraat als focusgebied, maar dat klopt niet. De laatste locatie is de hoek Vestdijk/Kanaalstraat, bij hotel Pullman Eindhoven Cocagne en aansluitend aan het VDMA-gebied. Al eerder was er sprake van bouwplannen daar, maar bij de verkoop van het hotel dit voorjaar aan Ed Hollander wilden de partijen daar nog niet op ingaan. 

 

De gemeenteraad bespreekt de visie dinsdag 29 september.